Våra Tjänster

SpecialTalents


 

VÅRA TJÄNSTER

 

Det som är bra för våra Special talents är bra för dig och alla andra på jobbet.

 

Hitta en Special talent

 

Vilket funktionssätt behöver du förstärka med i ditt team? Vi stöttar dig med din rekrytering i jakt på nästa unika talang.

 

"Hjärnvänlig" arbetsplats

 

Vi kartlägger din arbetsplats och ger förslag på konkreta förändringar som förbättrar arbetsplatsens kognitiva miljö. 

 

Har ni fastnat?

 

Vi erbjuder handledning och praktisk stöd på arbetsplatsen inom mångfald, bemötande och arbetsmiljö arbete med fokus på neuropsykiatriska diagnoser. 

Handledning för chefer, handledare, medarbetare samt HR-personal.

 

Kunskap

 

Workshops och föreläsningar om ADHD och andra neuropsikiatriska diagnoser med fokus på arbetslivet.

KONTAKT


 

För mer information och förfrågningar samt offerter kontakta oss enligt nedan.

Stockholm

Phone: 070-8102256

FÖLJ OSS


 

Snart kan ni följa oss på Facebook och LinkedIn